EV THOMAS,  Rain
2003,  oil on canvas,  40"  x  40"